Digitalizácia technických parametrov pre ŠKODA AUTO.

KOMIX

Tento projekt prechádza celým vývojovým cyklom nového auta vrátane marketingu a predaja.

ÚVOD DO PROJEKTU

Aplikácia nahrádza manuálne získavanie údajov v Exceli na oddelení technického rozvoja. To predtým získavalo dáta v neštruktúrovanej podobe z niekoľkých ďalších oddelení, ktoré majú teraz prístup do aplikácie a môžu priamo zadávať údaje o modeli auta a schvaľovať parametre vývoja. Aplikácia zároveň v rovnakom čase umožňuje modely porovnávať a exportovať do formátu pdf a xls.

CIELE PROJEKTU

Aplikácia umožní zdigitalizovať sieť dovozcov a predajcov, ktorí si budú môcť načítať dáta cez API, čím odpadne potreba manuálneho prepisovania jednotlivých dát a tým sa ušetrí čas. Aplikácia je postavená na Microsoft Azure. Súčasťou projektu je pochopenie celej oblasti technických parametrov áut a schopnosť pracovať s nimi medzi oddeleniami a dovozcami. Výsledné riešenie musí byť kompatibilné s ich vlastnými procesmi a systémami.

DIGITALIZÁCIA PROCESOV

Systém poskytuje všetky technické parametre na jednom mieste.

ÚSPORA ČASU

Na aplikácii môže pracovať viacero ľudí súčasne, čo šetrí čas.

ROZSAH PRÁCE

  • Procesná analýza
  • Návrh riešenia (Solution design) – vrátane nových procesných krokov
  • Dizajn UX/UI
  • Digitizácia procesov
  • Tvorba reportov pre porovnanie technických parametrov
  • Automatické e-mailové upozornenia
Qinshift