Vhodné UX a UI interných aplikácií sú kľúčové pre úspech a efektivitu vašej digitalizácie.

KOMIX

NÁŠ PRÍSTUP 

Veľký dôraz kladieme v prvom rade na užívateľa a jeho potreby. S využitím našich odborných znalostí spolu s overenými metódami a procesmi sme schopní navrhnúť jedinečné riešenie, ktoré je intuitívne a ľahko použiteľné. Navrhovanie používateľských rozhraní mobilných a webových aplikácií je proces založený na hĺbkovej znalosti správania používateľov vrátane testovania použiteľnosti a užitočnosti a výberu vhodných interakcií. Neoddeliteľnou súčasťou produktu je jeho dizajn, ktorý obohacuje všetky spomenuté funkcie o užívateľský zážitok.

 • Icon

  Research

  We conduct interviews with users and usability tests. We create persons and users roadmaps so that we get a deep insight into the end users needs 

 • Icon

  Wireframing

  In the initial stage of the project, we draw wire models to verify user interface functionality, information architecture and other users journeys.   

 • Icon

  Prototype

  Based on verified users journeys we create dynamic clickable prototypes that we put to additional tests 

 • Icon

  Design

  We create mobile and web applications designs that meet current trends. We approach the design in a complex way and focus on maximizing usability and best user experience 

 • Icon

  UX / UI consultancy

  Our expert team is ready to provide you professional advice on your product in any development stage 

Referencie

read more
KOMIX

Make an appointment with us

  Qinshift