Ku každému projektu pristupujeme individuálne.

KOMIX

V prvom rade nám nejde o to, akú manažérsku techniku ​​používame, ale o to, aby sme počas spoločnej cesty dobre vychádzali, mali všetko pod kontrolou a vedeli, kedy a ako sa dostaneme do cieľa.

NAŠA VÍZIA A PROCESY

Najviac nám sedí pozícia nie obyčajného dodávateľa, ale pozícia dôveryhodného dlhodobého partnera, ktorý si vysoko cení spokojnosť svojho zákazníka. Pri každom projekte kladieme veľký dôraz na nadviazanie priateľského vzťahu so zákazníkom a stanovenie jasných pravidiel, ktorými sa bude riadiť riadenie konkrétneho projektu.

Naším cieľom je poskytnúť zákazníkovi potrebné riešenie k jeho maximálnej spokojnosti.

Možné metodiky riadenia projektov

WATERFALL

Táto metóda je jednou z tradičných metód vývoja. Projekt bude dokončený podľa vašich presne definovaných požiadaviek.

AGILE

Agilné metódy, ako napríklad: Prince2, PMI, IMPA a SCRUM, sú vždy starostlivo vybrané tak, aby vyhovovali špecifickým vlastnostiam konkrétneho projektu. Uvedené metódy sú založené na komplexnej komunikácii so zákazníkom a vývoj je rozdelený do krátkych šprintov.

CUSTOMER METHODOLOGY

V projektovom manažmente sme však pripravení akceptovať a plne sa prispôsobiť spôsobu zákazníka, ak o to požiada.

Model projektového manažmentu vyberáme na individuálnej báze tak, aby čo najlepšie vyhovoval potrebám každého zákazníka. Kombinácia vysokej kvalifikácie, osobnej zodpovednosti každého člena tímu a zapojenia klienta do procesu je výsledkom úspešného naplnenia projektu.

Referencie

read more
KOMIX

Make an appointment with us

    Qinshift