Chytré cloudové servisy

KOMIX

Ak chcete urýchliť zavádzanie nových služieb a aplikácií, zvýšiť bezpečnosť, dostupnosť, postupovať agilne, podporovať modernizáciu, skrátka byť celkovo flexibilnou firmou, cloud je ten správny smer.

V súčasnosti je architektúra cloudu a distribuovaných systémov dôležitá pre takmer každý systém v podniku.

Náš prístup

Rozumieme potrebám podnikov a vieme, ako im pomôcť dosiahnuť spoločné ciele pomocou cloudových služieb. Máme praktické znalosti od architektúry Cloud Enterprise cez architektúru aplikácií až po vývoj.

Za posledných pár rokov sme vyvinuli desiatky aplikácií postavených na cloudových službách. Máme najširšie a najhlbšie znalosti o cloudových službách Azure, ale máme skúsenosti aj s AWS a hybridnými riešeniami.

Na podporu modernizácie a nižšie náklady na údržbu aplikácií zvyčajne vytvárame riešenia cez platformu ako službu (PaaS) a bezserverové služby.

When designing solutions, we pay attention to the use of the well architecture framework and the basic pillars of architecture.

 • Icon

  Bezpečnosť

 • Icon

  Spoľahlivosť

 • Icon

  Výkonnostná účinnosť

 • Icon

  Optimalizácia nákladov

 • Icon

  Prevádzková excelentnoť

Okrem toho podporujeme aj agilitu, modernizáciu a udržateľnosť riešení pomocou nasledujúcich princípov.

Agilné a presné procesy

Používanie DevOps na prelomenie bariér

Nepretržitá integrácia a nepretržitá dodávka (CI / CD) vo vývoji a výrobe

Neustále zlepšovanie

Návrh systémov s voľne prepojenými architektúrami

Zameraný asertívny monitoring aplikácií

Používanie monitorovania Azure s nástrojmi Log Analytics pre infraštruktúru a Azure Application Insights na monitorovanie aplikácií

Pri navrhovaní a implementácii produktov a služieb využívame širokú škálu cloudových služieb, aby sme využili tú najvhodnejšiu službu pre daný scenár.

Cloudové servisy

Seniorné znalosti

Web, Identita, Databáza, Development tooly, Bezpečnost, Kalkulácie, Kontajnery, Vytváranie sietí, Integrácia, Úložisko, Manažment a kontrola

Pokročilé znalosti

Analýza, Migrácia, Internet of Things

Základné znalosti

Umelá inteligencia a strojové učenie, Mobil, Zmiešaná Realita, Média

Referencie

read more
KOMIX

Make an appointment with us

  Qinshift