Kvalitná analýza je základným pilierom každého riešenia.

KOMIX

Hĺbková analýza zabezpečí, že navrhované riešenie je v súlade s obchodnými požiadavkami a výrazne prispeje k dodaniu včasného riešenia v dohodnutom rozsahu vedúcemu k plnej spokojnosti zákazníka.

NEJEDNÁME LEN AKO DODÁVATEĽ NÁSTROJOV, DODÁVAME KOMPLEXNÉ RIEŠENIA

Naša systémová analýza je vždy založená na vašich obchodných potrebách. Veľký dôraz kladieme na to, aby ste dobre pochopili vaše procesy a požiadavky a aby ste ich dôkladne poznali. Môžete považovať za samozrejmosť, že váš projekt zrealizujeme načas, splníme požadované funkčné špecifikácie a dodržíme dohodnutý rozpočet. Preto je hĺbková analýza neoddeliteľnou súčasťou našej práce.

ANALÝZA POSKYTUJE CHARAKTERISTICKÉ VÝSLEDKY, NAPRÍKLAD:

 • Hodnotenie súčasnej situácie a jej výziev
 • Identifikácia dôvodov zmeny
 • Vízia riešenia a budúci stav
 • Porovnanie alternatívnych riešení
 • Očakávané prínosy projektu pre jednotlivé skupiny užívateľov
 • Definícia podmienok
 • Začlenenie systému do jeho prostredia a spolupracujúcich aplikácií
 • Model spracovania
 • Hodnotenie množstva administrovaných údajov a ich zdrojov
 • Prevládajúce režimy prevádzky systému
 • Zoznam hlavných funkčných a nefunkčných požiadaviek systému a jeho limitov

Neskôr vytvárame podrobné návrhy riešenia v následných súvislých krokoch. Spolupráca s architektmi je životne dôležitá, pretože požiadavky majú vplyv na správny architektonický návrh od samého začiatku procesu vývoja.

NA ANALÝZU POUŽÍVAME VŠETKY NASLEDUJÚCE METÓDY A NÁSTROJE:

Modelovacie jazyky

ArchiMate | UML | BPMN

Nástroje

Konkrétne používame nástroje od FreeMind až po Sparx Enterprise Architect. V počiatočnej fáze analýzy je tabuľka naším najdôležitejším nástrojom.

BABOK a ďalšie rámce, štandardy a postupy

To všetko na základe certifikácií ako: IIBA, BCS, IREB a The Open Group.

EFEKTÍVNE KOMUNIKAČNÉ TECHNIKY

Je nevyhnutné podporovať efektívnu komunikáciu a mať na pamäti potrebu zosúladiť záujmy rôznych zainteresovaných strán. Na dosiahnutie tohto cieľa sú užitočné techniky riadenia zainteresovaných strán, ako je matica RACI.

Referencie

read more
KOMIX

Make an appointment with us

  Qinshift