V softvérovej architektúre musia všetky časti do seba zapadať.

KOMIX

Dobre navrhnutá softvérová architektúra vám zabezpečí efektivitu vývoja, budúci vývoj systému, požadovaný výkon a tiež škálovateľnosť a zároveň prinesie optimalizáciu nákladov a zníži potenciálne bezpečnostné hrozby.

K ARCHITEKTÚRE MÁME HOLISTICKÝ PRÍSTUP

Zameriavame sa na to, ako bude implementovaný systém fungovať ako celok vrátane interakcie s jeho prostredím. Dávame veľký pozor na to, z akých stavebných kameňov sa bude stavať a aké technológie budú použité. Neexistuje univerzálne vhodný architektonický prístup. Vždy je potrebné brať do úvahy okolnosti, logické štruktúry a ich vzájomné vzťahy, len tak je možné sa správne rozhodnúť.

 • Icon

  Funkcionalita

  Riešenia, ktoré vyvíjame, vždy spĺňajú očakávané funkčné požiadavky.

 • Icon

  Výkonnosť

  Navrhnutý systém umožňuje v prípade potreby jednoducho zvýšiť výkon.

 • Icon

  Holistické riešenie

  Rešpektujeme podmienky a princípy prostredia, ktorého súčasťou má byť naše riešenie.

 • Icon

  Bezpečnosť

  Veľký dôraz kladieme na zabezpečenie primeranej úrovne bezpečnosti.

 • Icon

  Prisposobivosť

  Vždy sa snažíme poskytovať riešenia umožňujúce budúci vývoj a prispôsobiteľné tomu.

 • Icon

  Optimalizácia nákladov

  Ekonomické náklady na implementáciu, prevádzku a následný rozvoj systému musia byť adekvátne hľadanému riešeniu.

NA NÁVRH ARCHITEKTÚRY POUŽÍVAME RÔZNE PROSTRIEDKY, NAPRÍKLAD:

Modelovacie jazyky

ArchiMate | UML | BPMN

Nástroje

Enterprise Architect | Archi

Metodologické rámce

TOGAF | SAFE for Architects | Open Agile Architecture

ŠPECIFICKÉ PRÍPADY PROBLÉMOV V SOFTVÉROVEJ ARCHITEKTÚRE:

 • Poradíme vám, kedy použiť krabicové riešenie a kedy vyvinúť vlastné
 • Kedy vytvoriť monolitickú aplikáciu a kedy vytvoriť skupinu mikroslužieb.
 • Kedy ukladať údaje do relačnej databázy alebo do NoSQL Repositories.
 • Kedy implementovať synchrónnu a kedy asynchrónnu komunikáciu medzi komponentmi.
 • Kedy uprednostniť konzistentnosť údajov a kedy byť vždy k dispozícii.

Vďaka našim skúsenostiam s implementáciou mnohých rôznorodých projektov pre široké spektrum zákazníkov vás vieme s istotou previesť každým aspektom vášho IT riešenia.

Referencie

read more
KOMIX

Make an appointment with us

  Qinshift