Pri vývoji softvéru postupujeme podľa Agile Manifesto.

KOMIX

Pri vývoji sotfwaru využívame agilný prístup pri riešení projektov, kde požadovaný výsledok ešte nie je jasne definovaný.

ZAČIATKY ZÁUJMU

Začiatok záujmu o Agile v Komixe sa datuje od roku 2007, kedy dvaja naši kolegovia, Petr Sobotka a Jiří Marschal, využili svoje skúsenosti s prvou a veľmi náročnou etapou projektu CDBP (biometrické pasy), v súlade s príslovím „každý cloud má striebornú líniu“, začala hľadať spôsoby, ako pristúpiť k realizácii projektov „novým spôsobom“, teda iným spôsobom ako tradičný vodopádový projektový manažment.

Pri hľadaní alternatívnych spôsobov narazili na agilné metódy, ktoré sa v tom čase šírili po celom svete. Zhromaždili dostupné informácie a podelili sa o svoje znalosti o týchto technikách s ostatnými kolegami. Vtedy sa vybrané agilné techniky začali postupne aplikovať v projektoch (niektoré z nich sa navonok ešte mohli javiť ako vodopádové modelové projekty), až sa stali nástrojmi ako: interný iteračný vývoj, nepretržité testovanie, denné stretnutia, retrospektívy a ďalšie nástroje. neoddeliteľnou súčasťou práce „progresívnych“ tímov v Komixe.

Postupom času sa do plne agilného režimu adaptovali najmä niektoré interné rozvojové aktivity. Nakoniec boli široko používané a veľmi prospešné agilné techniky implementované ako neoddeliteľná súčasť tímovej práce na väčšine projektov zákazníkov.

NÁŠ PRÍSTUP

Vo väčšine prípadov agilného vývoja používame rámec Scrum. Vo výnimočných prípadoch je namiesto toho možné krátkodobo prejsť na odrodu Kanban.

Pri vývoji veľkých projektov vyžadujúcich koordináciu a integráciu dvoch alebo viacerých vývojových tímov interne využívame metódu LeSS.

Pri rozsiahlych projektoch používame škálovací rámec podľa výberu zákazníka. Uprednostňujeme metódu škálovania LeSS Framework. V prípade niektorých zákazníkov používame SaFE® framework na ich vlastnú žiadosť.

AKÉ SÚ BENEFITY

Pred štyrmi rokmi sme sa úspešne uchádzali o projekt na kompletné prepísanie zastaranej aplikácie. Požiadavka nebola jednoduchá a ešte zložitejšie bolo takýto kompletný redizajn naceniť a stanoviť časový harmonogram. Preto sme navrhli zavedenie agilného vývoja namiesto tradičného vodopádového prístupu, na ktorý bol zákazník zvyknutý.

Uplatnenie nového prístupu nám umožnilo prepisovať aplikáciu postupne, krok za krokom, čo klientovi umožnilo vyjadriť sa k procesu vývoja a rozhodnúť sa, či vyvíjaná funkcionalita vyhovuje jeho potrebám alebo je potrebné niektoré funkcie upraviť, doplniť, resp. úplne odstránené.

Použitie tradičného prístupu vodopádového modelu by znamenalo stráviť mesiace písaním hĺbkovej analýzy a každá možná požiadavka na zmenu by priniesla práce navyše, zmenu zmluvných podmienok a zvýšenie ceny konečného produktu. Prechod na agilný vývoj chvíľu trvá, je potrebné vybudovať silný tím schopný efektívne a správne komunikovať a presvedčiť zákazníka a získať si jeho dôveru. Ak je však prechod úspešný, agilný vývoj prináša množstvo výhod:

 

  • Transparentnosť je kľúčom k agilnému vývoju, pretože vývojový tím úzko spolupracuje so zákazníkom, ktorý tak má dobrý prehľad o procese vývoja vrátane prekážok s ním spojených.
  • Dokumentácia sa vytvára v postupných krokoch. Na začiatku projektu sa nerobí žiadna masívna analýza, dokumentácia sa vytvára krok za krokom v priebehu procesu vývoja. Preto je analýza aktuálna a relevantná.
  • Efektívnosť tímu je zabezpečená každodennou úzkou spoluprácou medzi členmi tímu a včasným riešením problémov a prekonávaním výziev.
  • Prispôsobivosť zmenám je kľúčovou črtou agilného vývoja. Tím je otvorený zmenám a dokáže sa v krátkom čase primerane prispôsobiť.
  • Zákazník je spokojný s tým, že každý druhý týždeň vidí novopridané výsledky, môže si vyskúšať všetky nové funkcie a otestovať ich a predovšetkým si môže sám udávať smer pokračujúceho vývoja…a o to ide!

Referencie

read more
KOMIX

Make an appointment with us

    Qinshift