Konzumerácia B2B: Zamestnanci očakávajú rovnakú jednoduchú navigáciu, používateľskú skúsenosť a používateľské rozhranie, aké poznajú od B2C

KOMIX

Spoločnosť Nestlé zmenila svoj interný vzdelávací portál tak, aby UX a UI zodpovedali skúsenostiam zamestnancov s bežne dostupnými aplikáciami. Interakcia zamestnancov absolútne prekonala očakávania.

B2B systémy sa približujú k B2C sfére

Postupujúca digitalizácia ukazuje obrovský rozdiel medzi užívateľskou prívetivosťou a jednoduchou navigáciou B2B portálov a vnútropodnikových systémov oproti B2C aplikáciám a riešeniam, ktoré využívame v súkromnom živote. Táto medzera sa začína zmenšovať, keďže stále viac spoločností zisťuje, že mladšia generácia očakáva rovnakú zákaznícku skúsenosť, akú poznajú v B2C sfére.

Interné portály a aplikácie by preto mali byť : 

 • intuitívne,
 • s bezchybným UX a UI,
 • dostupné kedykoľvek, kdekoľvek.

Skúsenosť s Nestlé

Na troch rôznych intranetoch sú k dispozícii tisíce interných školiacich kurzov v rôznych jazykoch. Na druhej strane je dobre navrhnutá webová stránka orientovaná na UX, kde si zamestnanci môžu prezerať jednotlivé kurzy online s prehľadnou navigáciou a vyhľadávaním. Pri porovnaní týchto dvoch možností je zrejmé, že vyhráva prehľadná webová verzia. Aj bez čísel vieme spoľahlivo povedať, ktorá verzia bude preferovaná. Ten pohodlnejší. Napriek tomu interné systémy firiem pripomínajú vzhľad Windows 3.11 a od používateľskej prívetivosti majú ďaleko.

Nestlé riešenie

  HR manažment vedel, že mať kurzy na troch interných portáloch nie je ideálne.
  Zamestnanci museli kontaktovať príslušné HR, aby zistili, kde nájdu potrebné kurzy.
  Systém nevedel vyhľadávať kurzy na základe zadaných kritérií.

Potreba vybudovať aktívnu webovú platformu pre Learning Management System (LMS) ako komplexné riešenie pre všetky vzdelávacie aktivity zamestnancov bola jasne definovaná.

Výsledok

Manažment ľudských zdrojov Nestlé ocenil portál LMS natoľko, že Portál 2.0 budujeme na základe okamžitej a konštruktívnej spätnej väzby,

návštevnosť za prvý mesiac už absolútne prekonala očakávania, teraz LMS portál obsahuje stovky školení a ich počet zvyšujeme na tisíce, Zamestnanci sami aktívne vyhľadávajú dostupné kurzy a školenia.

Nestlé HR management has appreciated the LMS portal so much that we are building Portal 2.0 based on immediate and constructive feedback,

 • návštevnosť za prvý mesiac už absolútne prekonala očakávania,
 • teraz LMS portál obsahuje stovky školení a ich počet zvyšujeme na tisíce,
 • Zamestnanci sami aktívne vyhľadávajú dostupné kurzy a školenia.

Tento článok bol uverejnený na CFO World.

Qinshift