Prechod do Cloudu bez administratívy, plánu a stratégie

KOMIX

Získať potrebnú infraštruktúru v cloude je veľmi jednoduché. Stratiť kontrolu nad bezpečnosťou a nákladmi je rovnako jednoduché. Preto je mimoriadne dôležité sledovať využitie zdrojov, bezpečnosť a náklady. Ideálne automatizovaným spôsobom s upozorneniami, ktoré hlásia, keď sa dosiahne určité využitie. Každá firma by mala mať aj jasne určenú osobu, ktorá je zodpovedná za konkrétnu oblasť v cloude.

Prvá situácia vo firme :

Fondy sme zriadili v rôznych regiónoch podľa najkonkurencieschopnejšej ceny pre daný fond. Prekvapila nás potom cena dátových prenosov medzi regiónmi.

Komix radí :

Vhodnosť určenia stratégie primárneho regiónu podľa obchodných požiadaviek spoločnosti, v ktorej budú cloudové zdroje prevádzkované.

 

Druhá situácia vo firme :

Nastavili sme prostriedky a dostávame faktúry. Žiaľ, nevieme, komu finančné prostriedky patria, aby sme mohli náklady primerane rozdeliť.

Komix radí:

Vyberte si metodológiu usmernenia pre výber zdrojov. A označte ich hneď, keď ich vytvoríte, potom môžete ľahko určiť, komu daný zdroj patrí.

Tretia situácia vo firme :

Pred samotným projektom sme urobili odhad nákladov. Prekvapila nás však cena služieb uchovávajúcich telemetrické údaje na následné vyhodnotenie.

Komix radí:

Pri návrhu riešenia je potrebné myslieť na to, aké dáta, ako dlho a s akou granularitou budú potrebné na spätné vyhodnotenie (napr. bugy). Počiatočné nastavenie týchto služieb nie je optimálne a z tohto dôvodu odporúčame venovať týmto službám značnú pozornosť.

Naša skúsenosť je, že sa dajú ušetriť aj náklady:

– využitie samotného času skladovania

–  konfiguráciou granularity

–  konfigurácia na strane klienta, ktorá odosiela údaje do tejto služby

Qinshift