Máme záujem o agilné riadenie

KOMIX

Agilný manažment nám umožňuje pracovať v úzkom kontakte s našimi zákazníkmi, dodávať produkt v následných krokoch a pohotovo reagovať na novo vznikajúce podmienky. A nakoľko agilné riadenie je našou každodennou vášňou, naša agilná komunita Vám prináša túto krátku päťdielnu sériu s ceremóniami scrum-u.

Denný Scrum

Denný scrum je pravidelné každodenné stretnutie vývojárskeho tímu. Je naplánované na každý deň, v rovnakom čase a nemalo by trvať viac ako 15 minút. Takéto stretnutie má za cieľ zosynchronizovať aktivity a nastaviť plán na nasledujúcich 24 hodín, aby sa uľahčil vývojový proces. Niektoré naše tímy sa stretávajú osobne, iné preferujú cez MS Teams-y.

Retrospektíva

Každý tím si organizuje svoju vlastnú retrospektívu po každom konkrétnom šprinte. Je limitovaná na 60 minút. Počas každej retrospektívy sa snažíme vymyslieť aspoň jden akčný bod, ktorý by mal priniesť vylepšenie efektivity práce tímu.

Veľký dôraz kladieme na retrospektívu ako neoddeliteľnú súčasť našej práce v Komixe.

Zdokonaľovanie

Zdokonaľovanie je starostlivosť o nevyriešené produkty a ich presnosť. Zahŕňa pridanie podrobností a odhadov pracovného zaťaženia k nevybaveným veciam a organizácii jeho konkrétnych položiek. Tento postup sa vykonáva počas celého obdobia vývoja projektu.

V Komixe spolupracuje produktový vlastník spolu s vývojovým tímom na detailoch jednotlivých položiek v produktovom backlogu.

Plánovanie

Účelom plánovania je dohodnúť sa na množstve a type práce, ktorá by mala byť dokončená v nasledujúcom sprinte. Proces plánovania v mesačnom sprinte je časovo obmedzený tak, aby nepresiahol 8 hodín.

V Komixe používame story pointy na plánovanie a zameriavame sa na dosiahnutie cieľov stanovených pre šprint.

Revízia

Šprintová revízia je pravidelné stretnutie vývojárskeho tímu spolu s vybranými zainteresovanými stranami ktoré sa koná na konci každého sprintu. Hodnotenie šprintu hodnotí rast produktu a v prípade potreby vedie k prispôsobeniu nevybavených produktov.

Všetci účastníci spolupracujú na rozhodnutí, ako ďalej postupovať smerom k optimalizácii hodnoty v súlade s novými zisteniami a potenciálnymi zmenami v produktovom backlogu.

  • 28. 1. 2023
Qinshift