Sebaistota, že dokážeme všetko presunúť na CLOUD

KOMIX

Hoci sa cloud v posledných rokoch veľmi rozvinul, mnohé aplikácie ešte zďaleka nie sú pripravené pre cloud. Ak takúto nepripravenú aplikáciu presuniete do cloudu, môže dôjsť k spomaleniu výkonu a zhoršeniu UX. Zvyčajne k tomu dochádza pri aplikáciách, ktoré vyžadujú komplexnejšiu integráciu s inými systémami.

Definujte, čo chcete prechodom do cloudu získať. A potom skontrolujte, či ste splnili svoj cieľ.

  • Pri prechode na cloud si môžete stanoviť rôzne ciele a dôvody. Niektoré z najčastejších cieľov zahŕňajú zlepšenie prístupnosti, zvýšenie spoľahlivosti, zlepšenie bezpečnosti, zlepšenie výkonu, znižovanie nákladov a zvýšenie flexibilitu a škálovateľnosti. Pred prechodom na cloud si musíte ujasniť, aký konkrétny cieľ chcete dosiahnuť, aby ste mohli zistiť, či ste ho splnili.
  • Zlepšenie prístupnosti znamená,že vaše aplikácie budú k dispozícii z akéhokoľvek miesta a z akéhokoľvek zariadenia s pripojením na internet. To umožní vašim zamestnancom pracovať aj mimo kancelárie a zákazníkom pristupovať k vašim službám kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Ak ste si stanovili tento cieľ, mali by ste overiť, či sú vaše aplikácie dostupné a funkčné pre všetkých užívateľov, bez ohľadu na ich umiestnenie a zariadenie.
  • Zvýšenie spoľahlivosti znamená, že vaše aplikácie budú menej náchylné na výpadky a straty dát. V cloude sú vaše dáta uložené v redundančných systémoch a vaše aplikácie môžu byť nakonfigurované tak, aby sa automaticky prepnuli na inú inštanciu v prípade výpadku. Ak ste si stanovili tento cieľ, mali by ste overiť, či vaše aplikácie sú dostupné a funkčné aj počas výpadkov a či sa dáta bezpečne ukladajú a zálohujú.
  • Zlepšenie bezpečnosti znamená, že vaše dáta a aplikácie budú chránené pred zneužitím, útokmi a stratami dát. Cloudu ponúka rôzne bezpečnostné nástroje a funkcie, ktoré môžu pomôcť zabezpečiť vaše aplikácie. Ak ste si stanovili tento cieľ, mali by ste overiť, či sú vaše aplikácie chránené pred útokmi, či sú implementované potrebné bezpečnostné opatrenia a či je vaša infraštruktúra dostatočne bezpečná.
  • Zlepšenie výkonu znamená, že vaše aplikácie budú rýchlejšie a efektívnejšie, čo môže viesť k lepšiemu užívate

Prechod na cloud môže priniesť rôzne výhody, ako sú zlepšenie prístupnosti, zvýšenie spoľahlivosti, zlepšenie bezpečnosti, zlepšenie výkonu, znižovanie nákladov a zvýšenie flexibilitu a škálovateľnosti. Pred prechodom na cloud si musíte stanoviť konkrétny cieľ a následne overiť, či ste ho splnili. Je tiež dôležité zohľadniť, že niektoré aplikácie nie sú pripravené pre cloud a ich migrácia do cloudu môže spôsobiť zhoršenie výkonu a UX.

  • 11. 5. 2023
Qinshift